Czy Nissan zrobił dobrze przejmując Mitsubishi?

103Czy Nissan zrobił dobrze przejmując Mitsubishi, czyli markę zamieszaną w ostatnią aferę dieslową? Oczywiście wielu inwestorów obawiało się takiego posunięcia, a co najważniejsze Nissan nie był jedyną firmą zainteresowaną przejęciem Mitsubishi, jednak zaoferował najbardziej optymalne rozwiązanie. Pozostawił ją wręcz w nienaruszanym stanie przejmując jedynie prawo do swoistej własności a Mitsubishi odwdzięczyło się dobrymi wynikami sprzedaży oraz generowaniem odpowiedniej zysków już w pierwszym roku od przejęcia przez Nissana. Można zatem powiedzieć, iż była to bardzo dobra inwestycja jaka dosyć szybko zaczęła się zwracać, jednocześnie opcja na rozszerzenie działalności Nissana a tym samym dotarcie do nowych rynków zbytu, odbiorców oraz klientów pod postacią szerokiej oferty i gamy samochodów dostosowanych do wszelakich potrzeb. Dlatego nie ma co do tego jakichkolwiek wątpliwości, iż posunięcie Mitsubishi zapewniło Nissanowi mocną pozycję na wiele długich lat, a co najważniejsze możliwość działania na znacznie większą skalę.

Posted by: admin on